ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΑ 3D ALABASTER

ΑΓΑΛΜΑΤΑ   3D ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ    ΣΕ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΛΟΛΙΚΟ  ΥΨΟΣ  ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΗ  ΒΑΣΗ
DIMENSIONS : A: 12-13cm   ,  B : 15-17cm   ,  C : 18-19cm 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΑΛΜΑΤΑ  3D ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ    ΣΕ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΛΟΛΙΚΟ  ΥΨΟΣ  ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΤΗ  ΒΑΣΗ
DIMENSIONS : A: 12-13cm   ,  B : 15-17cm   ,  C : 18-19cm 

 

Translate »