ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ – ΜΟΛΥΒΔΟΣΦΡΑΓΙΔΕΣ – ΒΟΥΛΟΚΕΡΙ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ   ΠΑΡΑΛΛ/ΜΕΣ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ  ΣΕ  ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

WOODEN RUBBER STAMPS    –    SEALING WAX

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ  ΓΙΑ  ΒΟΥΛΟΚΕΡΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ  ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΚΑΙ  ΦΟΡΗΤΕΣ  ΤΣΕΠΗΣ

AUTOMATIC  RUBBER STAMPS    –   OFFICE – POCKET  STAMPS

ΜΟΛΥΒΔΟΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 

METAL  –  LEAD STAMPS

 

Translate »