ΚΥΠΕΛΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ

ΚΥΠΕΛΛΑ  ΣΕ  ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ   και  ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ   ΒΑΣΗ
ΜΕ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ  ΜΕ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Y = ΥΨΟΣ   * ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ – ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
Y = ΥΨΟΣ   * ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ – ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

Y = ΥΨΟΣ  Φ = ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ * ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ – ΧΟΝΔΡΙΚΗ 
ΚΥΠΕΛΛΑ  ΣΕ  ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ   και  ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ   ΒΑΣΗ
ΜΕ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ  ΜΕ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

Translate »